NOKTA ETİKET KALİTE POLİTİKASI

Ürün ve hizmet kalitesini etkileyecek tüm birincil ve ikincil yasal mevzuatları takip etmek ve yerine getirilmesini sağlamak,
Müşteri Odaklı çalışmak ve Müşteri Memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak,
Çalışanların katılımına değer vermek, motivasyonunu arttırmak ve niteliklerini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,
Kalite Yönetim Sistemini ve Süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulanabilir olanları süreç içerisine dahil etmek,
Tedarikçileri iş ortağı olarak düşünmek ve değerlendirme yöntemi ile kendilerini geliştirmelerini sağlamak,
ISG tüm konularına duyarlı olmak, iş kazalarını engellemek, meslek hastalıklarını azaltarak, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek.
Çevreye zarar vermeden üretim yaparak gelecek nesle yaşanabilir bir çevre bırakmak.